Det finns enkelverkande men även dubbelverkande hydraulcylindrar. De skiljer sig åt, men för att diskutera mer vad en dubbelverkande hydraulcylinder är, så kan man börja med att definiera vad en hydraulcylinder är. Dessa produkter brukar användas för att man ska kunna omvandla ett hydrauliskt tryck så det faktiskt blir linjärt, och brukar främst användas i de syften då man ska genomföra mekaniskt arbete.

När det kommer till hydraulcylinder dubbelverkande så kan man säga att det här mediet mer eller mindre består av en vätskeformig fluid som oftast används tillsammans med hydraulolja, men det går även att använda helt vanligt vatten till detta. Så det varierar rätt mycket när det kommer till vilken typ av vätska man helt har bestämt sig för att använda tillsammans med sin hydraulcylinder dubbelverkande.

Utseende på en hydraulcylindern som är dubbelverkande​

För att komma i bukt med och diskutera hur hydraulcylindern dubbelverkande ser ut så kan man säga att denna produkt till stor del består av en så kallad cylinder, som är ett rör i utseende, och har en kolv som består av en kolvstång, samt har två helt stora cylindergavlar. Kanske svårt att föreställa sig hur detta ser ut med ett par ord, men för att diskutera detta mer ingående så kommer det presenteras mer hur produkten ser ut.

På en så kallad dubbelverkande hydraulcylinder så ser man till att oljan man använder arbetas på den ena sidan av kolven som produkten består av. Detta är i sig väldigt beroende av i vilken riktning man vill att kolvstången ska röra på sig. Kolvens area är mindre på enbart den ena sidan av kolvstången där den sitter, så kan man säga att hydraulcylindern dubbelverkande är starkare när det kommer utåt rörelser än vad den ger ifrån sig inåt.